lianxi方式

shao兴shi上虞世jueyong户deng录铜yegong司/shao兴上虞jiang景铜ye有限gong司

手ji:王先生??13806760933

??????????吴先生??13735301177 QQ: 782435001

??????????陈先生??13758526535 QQ: 1016378717

??????????张先生??13588178353 QQ: 532202526

座ji:0575-82369678

传真:0575-82369578

you箱:jinlaitongye@126.com

地址:浙jiang省shao兴shi上虞区上浦zhen工襠eng鼽/p>

shao兴上虞jiang盛铜ye有限gong司

手ji:景女士13806760110????孙女士13967520073

座ji:0575-82336038/82330785

传真:0575-82339115

QQ: 1142889771

you箱:jjcopper@163.com

地址:浙jiang省shao兴shi上虞区汤浦zhen工襠eng鼽/p>

留言反馈